Brev til… SSB og NAV

Norge har en av de laveste arbeidsledighetene blant EU og OECD-land. Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) er ansvarlige for å samle denne statistikken, men på grunn av forskjeller i datainnsamlingsmetoder er det en liten variasjon i statistikken som føres av disse byråene. Begge er i midlertidig enige om at arbeidsledigheten er høyest blant innvandrerbefolkningen (5,2%, 2. kvartal 2019) sammenlignet med befolkningen generelt (1,5%, 2. kvartal 2019).

Vi antyder at av de 25 862 (september 2019) innvandrerne som er registrert som arbeidsledige hos NAV, har 9 569 av dem høyere utdanning. Hvis du også tar hensyn til at mange universitetsutdannede er mindre tilbøyelige til å registrere seg hos NAV, blir dette tallet enda større. Da disse tallene ikke er lett tilgjengelig hos verken NAV eller SSB, i tillegg til at det koster penger å få tolket statistikk av SSB, har jeg tolket tallene ved å se på sammenliknbar statistikk.

Til tross for den store gruppen av høyt kvalifiserte og utdannede innvandrere, er det ingen klare og spesifikke retningslinjer for å gi dem de ressursene de trenger for å få dem raskt ut i arbeid.

En gang hørte jeg om en som lot være å fortelle om sin høyere utdannelse fordi NAV mest sannsynlig vil fortelle at de lett kan finne jobber selv og at de ikke trenger hjelp fra NAV. På grunn av dette vil de bli samlet på kurs med mennesker som har lite eller ingen utdanning.

Jeg tror at en av grunnene til at det er få målrettede retningslinjer, er at SSB- og NAV statistikken ikke er granulær nok. Mange viktige detaljer går tapt i datainnsamlingsmetodene, og beslutningstakere må derfor stole på nyhetskilder som ofte demoniserer innvandrere.

Hos Inter-Nationals legger vi vekt på “Nationals” fordi mange innvandrere, enten de er fra EU eller ikke, har kalt og vil kalle Norge hjem i lang tid. Dette betyr at målrettet og relevant politikk er et av verktøyene vi trenger for å sikre at folk ‘kommer i jobb’ raskt og begynner å bidra økonomisk og intellektuelt til samfunnet. For å oppnå det, vil beslutningstakere og andre interessenter trenge bedre data.

Vi ber derfor SSB og NAV om å begynne å samle og publisere data om arbeidsledige (ikke) innvandrere etter utdannelsesnivå, så vel som andre data som vil være konstruktivt i form av offentlig politikk.

A copy of this letter is sent to both NAV and SSB, but we encourage you to join the conversation and to share it on social media too so that it can reach other stakeholders who are in a position to make a difference. If you have an idea about how to make securing a job in Norway easier for highly skilled immigrants, we would love to hear from you.

Send us a Letter today
0 0 vote
Article Rating