Gi oss flere tall!

By |2020-01-13T10:21:14+00:00December 3rd, 2019|A Letter To...|

Brev til… SSB og NAV Norge har en av de laveste arbeidsledighetene blant EU og OECD-land. Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) er ansvarlige for å samle denne statistikken, men på grunn av forskjeller i datainnsamlingsmetoder er det en liten variasjon i statistikken som føres